Op 30 juni is het meetjaar 2015-2016 afgesloten. Nu worden alle MAP-meetpunten geëvalueerd op basis van de VMM-metingen en wordt beslist welke meetpunten groen of rood blijven/worden. Wat verwachten we voor West-Vlaanderen?

Evaluatie MAP-meetpunten

Droog najaar

In de zomer van 2015 waren er geen verrassende metingen. Het najaar was ook lang droog en zacht. Pas vanaf eind november viel er neerslag en begonnen de drainagebuizen te lopen. De eerste hoge overschrijdingen aan de MAP-meetpunten werden geregistreerd. Zelfs enkele meetpunten die al meerdere jaren groen kleuren, overschreden nu de norm. Gedurende de winterperiode waren er de traditionele pieken. Toen was het eind mei en gingen de hemelsluizen open.


Extreme neerslag

De regen kon niet in een slechtere periode vallen… De meerderheid van de gewassen was nog maar enkele weken geplant, de bodemvoorraad aangevuld naar behoefte van de plant, de beworteling beperkt en daardoor was de toplaag kruimelig en gevoelig voor afspoeling. Voor de landbouwers waren de gevolgen niet te overzien. Niet alleen waren de gewassen (en opbrengst) weggespoeld, ook de toegediende meststoffen waren verloren en de nitraatstikstof werd in het oppervlaktewater gemeten.

Tabel 1 illustreert hoeveel stikstof er door de hevige neerslag uit enkele aardappelpercelen is uitgespoeld. Tussen de 100 en bijna 200 kg N/ha is uit de bodem verdwenen.

 
20160729_CVBBWV_Tabel.JPG
Tabel 1. Verschillen in bodemvoorraad voor en na de regen

In de streek van Veurne, Poperinge, Vleteren, Heuvelland, Ieper en Zwevegem viel de hevige neerslag samen met een meetronde van de VMM. Daar werden aan de MAP-meetpunten uitzonderlijk hoge nitraatconcentraties gemeten, totaal niet-representatief voor de waterloop. 17 groene MAP-meetpunten kleuren nu opnieuw rood. CVBB heeft dit probleem nauwgezet opgevolgd en per provincie werd een dossier ‘Uitzonderlijke neerslag’ opgemaakt en aan de VMM overhandigd. We hopen dat deze uitzonderlijke metingen niet meegenomen worden bij de evaluatie van het meetjaar 2015-2016. Het is nu afwachten wat Minister Schauvliege zal beslissen.