Op donderdag 7 juli 2016 vond op Inagro een proefveldbezoek aardbei plaats. Ruim 25 telers en andere geïnteresseerden zakten af naar onze serres en stellingen om de lopende proeven te bekijken. Een demonstratieve rassenproef in een zomerteelt onder glas, een teelttechnische proef met Murano en monitoring en biologische bestrijding van plagen kwamen aan bod.


Nieuwe rassen in de kijker op proefveldbezoek aardbei

Alternatieven voor Elsanta in een zomerteelt onder glas

Bij aankomst kregen de telers verschillende rassen aangeboden om te beoordelen op smaak en presentatie. De resultaten van die smaakproef werden op het einde van de avond besproken met de telers. Hieronder wordt de algemene beoordeling van de smaak weergegeven.

Op 12 juli werd een tweede smaakproef gehouden voor de medewerkers van Inagro. De telers scoorden Elsanta en Magnum als beste rassen, terwijl de medewerkers van Inagro Magnum en Malling Centenary als lekkerst beoordeelden. Het warme, zonnige weekend tussen 7 juli en 12 juli verklaart mogelijks waarom Magnum, Malling Centenary en Opera beter scoorden dan Elsanta. Algemeen werd Jive het minst gesmaakt.  

20160714proefveldbezoek2.png


De zomerteelt werd opgeplant op 11 mei 2016 en we startten de oogst op 16 juni. Op 7 juli bleek de voorlopige productie het hoogst bij het ras Opera dat met 2,55 kg/m² ongeveer 400 g/m² hoger zat dan Magnum. De voorlopige productie van Malling Centenary, Jive en Elsanta was net iets lager dan die van Magnum, waarbij Elsanta de laagste productie gaf (1,92 kg/m²). Dat zijn echter tussentijdse resultaten. Na afloop van de proef mag je de definitieve resultaten van deze proef verwachten.

Effect van plantdatum en planttype bij Murano

Johan Simoen gaf de telers de nodige uitleg bij een teelttechnische proef met de doordrager Murano. In die proef worden verschillende plantdata (16/3, 1/4 en 12/4) en twee planttypes (minitray en frigo A) vergeleken. De voorlopige productieresultaten en het oogstverloop werden met de aanwezigen besproken. De oogst kwam in alle objecten op hetzelfde moment op gang. Het koude weer in de periode tussen de verschillende plantdata kan daarvoor een verklaring zijn.

Monitoring en biologische bestrijding

Zowel in de zomerteelt onder glas als in de doordrager op stelling pakken we de plagen biologisch aan. Een wekelijkse monitoring in het gewas geeft ons een duidelijk beeld over de aanwezigheid van de plaag en de verhouding plaag – nuttige, zodat we op de juiste momenten de nuttigen kunnen inzetten.

Jochen Hanssens gaf de nodige uitleg bij de gehanteerde IPM-strategie voor spint, trips en bladluis (zie bijlage). Dat kadert binnen het demonstratieproject ‘Aanleren van monitoringstechnieken, de sleutel tot succes van biologische gewasbescherming in aardbei’. Na die toelichting kregen de aanwezigen de kans om zelf aan de slag te gaan in de stellingen. Bloemkloppingen, speuren naar spinten, bladluizen en roofmijten kwamen daarbij aan bod.

Als afsluiter van de avond werden de resultaten van de smaakproef met de aanwezigen besproken. Na afloop sloten we de avond af met een drankje.

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien