De bodem is een van de belangrijkste hulpbronnen binnen de land- en tuinbouw. Het is dus van het grootste belang om de kwaliteit ervan te bewaren. De fiches in de BodemKit kunnen jou helpen om jouw bodem te beschermen.

Beoordeel jouw bodem met de Bodemkit!

Door zijn essentiële rol in de plantenvoeding is de bodem één van de belangrijkste pijlers in de landbouw. Daarnaast vervult de bodem ook een belangrijke rol in ons milieu. Een bredere kennis van de bodem en een beter bodembeheer kunnen toelaten om het potentieel te benutten en te beschermen.

De BodemKit is een verzameling van fiches die onderverdeeld zijn in drie grote thema’s: de fysische, de chemische en de biologische bodemvruchtbaarheid. De theoretische fiches bevatten definities en grondbeginselen, terwijl er de praktische fiches proeven en waarnemingen beschrijven die je gemakkelijk kunt uitvoeren op het terrein.

Met de fiches kan je de bodemkwaliteit evalueren en je landbouwpraktijken aanpassen waar nodig. Zo willen we bezorgde landbouwers oplossingen aanreiken om zo hun bodemkapitaal beter te behouden en zelfs te verbeteren.

De BodemKit is digitaal beschikbaar.