In het kader van IPM wordt het steeds belangrijker om gerichte bespuitingen uit te voeren. Hiervoor is kennis van de aanwezige ziekten en plagen uitermate belangrijk. Omdat we merken dat dit veel velen ongekend terrein is, heeft de dienst akkerbouw een overzicht gemaakt van de voornaamste ziekten, plagen en natuurlijke vijanden van deze plagen in de granen. De verschillende organismen worden aan de hand van foto’s en beschrijvingen voorgesteld. Handig is ook de rubriek ‘niet te verwarren met’  en ‘maatregelen’.

Brochure Ziekten en plagen nuttige insecten: in tarwe en gerst

Het boekje werd in beperkte oplage in een handig zakformaat gedrukt. U kunt een papieren exemplaar gratis bestellen via info@inagro.be maar is ook digitaal raadpleegbaar via de bijlage hieronder.


Deze publicatie is een uitgave van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) vzw en Inagro vzw en kwam tot stand in het kader van het ADLO demonstratieproject “Een geïntegreerde aanpak in de akkerbouw: de weg naar duurzame landbouw verder zetten!”, met steun van Vlaanderen en Europa. Het project werd uitgevoerd door Inagro, LCG, PCA, KBIVB, LCV, Hooibeekhoeve, Universiteit Gent en Hogeschool Gent.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht