Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2015 van enerzijds het rassenonderzoek, en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip en de bewaring op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

Jaarverslag Cichorei 2015
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw