De zomerveldboon zaai je bij voorkeur in voor 15 april. In deze teelthandleiding geven we je praktische informatie over de zaai, teelt en oogst van de zomerveldboon. Bovendien geven we je concrete tips over onkruidbeheersing in het gewas en de behandeling van ziekten en plagen.

Praktische teelthandleiding zomerveldboon
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie