De zomerteelt van droge erwt zaai je bij voorkeur in voor 15 april. In deze teelthandleiding geven we je praktische informatie over de zaai, teelt en oogst van droge erwt als voedergewas. Bovendien geven we concrete tips over onkruidbeheersing in het gewas en de behandeling van ziekten en plagen.

Praktische teelthandleiding droge erwt zomerteelt
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie