Op slechts 600 ha van de Vlaamse akkers wordt koolzaad verbouwd, ondanks de aanwezigheid van de perfecte klimatologische omstandigheden. Koolzaad is nochtans een dankbaar gewas om op te nemen in de rotatie met andere akkerbouwgewassen. Deze gids geeft een chronologisch overzicht van de noodzakelijke werkzaamheden en vestigt de aandacht op de cruciale momenten tijdens de teelt van koolzaad.

Praktijkgids koolzaadteelt voor starters
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Energie En Groene Grondstoffen