Je kent zeker en vast het gevaar van de mestgassen. Jammer genoeg gebeuren er nog steeds ongevallen, soms met een dodelijke afloop voor mensen en dieren. Het gevaar van mestgassen wordt onderschat, ook door ervaren mensen. De Provincie West-Vlaanderen wil niet alleen op het gevaar wijzen, maar ook oplossingen aanreiken.

Opleiding en opstart uitleendepot beschermmateriaal mestgassen in de Westhoek

Mestgassen komen voornamelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag loopt de gebruiker grote risico's. Het gevaar wordt onderschat, ook door ervaren mensen.

Uitleendepot in Diksmuide


Daarom start in onze provincie een uitleendepot van beschermmateriaal en meettoestellen bij de brandweer Westhoek, post Diksmuide.  In de proeffase - die loopt gedurende gans 2016 - is de uitleen beperkt tot het noorden van de Westhoek. Het materiaal zal kunnen ontleend worden door veehouders uit Veurne, Diksmuide, Alveringem, Kortemark, Houthulst, Lo-Reninge, Koekelare, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.

Volgende materialen zijn te ontlenen:

  • meettoestel, al of niet gecombineerd met een vlottende sonde
  • persluchttoestel met longautomaat, masker, composiet fles
  • harnas + levenslijn (een soort reddingstouw)

gasdetectiemeter.jpgademluchttoestel.jpgpersluchtfles.jpg


Het meettoestel meet de aanwezigheid van mestgassen en waarschuwt als de concentratie te hoog is. Meten kan in de stal en in de mestput.


Het persluchttoestel is bedoeld om op een veilige manier in de mestkelder af te dalen als er bijvoorbeeld een controle moet gebeuren of om een herstelling uit te voeren... De levenslijn (met harnas) doet dienst als reddingstouw en om in contact te blijven met de begane grond.

Het gebruik van de materialen zal gratis zijn. Ze zijn af te halen in de brandweerkazerne van Diksmuide (Heernisse 4).

Opleiding vooraf is noodzakelijk

Het persluchttoestel kan enkel uitgeleend worden aan veehouders die een opleiding gevolgd hebben. De opleiding is bedoeld om veilig te kunnen werken met de uitgeleende materialen en duurt ongeveer twee uur.

Een eerste opleidingsmoment wordt ingericht op woensdag 17 en donderdag 18 februari en gaat door in de brandweerkazerne in Diksmuide (Heernisse 4).
De dag is ingedeeld in blokken van 2 uur, waarop je kunt intekenen (9u30-11u30 of 12u30-14u30 of 14u30-16u30). De opleiding wordt verzorgd door een deskundige van Boerenbond en de firma Dräger (die de toestellen levert). Elke veehouder is welkom!


Een tweede opleidingsmoment voorzien we in juni, en wordt aangekondigd in de landbouwpers.

Inschrijven gebeurt bij voorkeur via deze website (of telefonisch via 051 27 32 00)

Aanbevelingen over veilig mest mixen


Via de sensibiliseringsvideo ‘Veilig omgaan met mestgassen’ brengt het Departement Landbouw & Visserij de voornaamste aanbevelingen in beeld voor het veilig mixen van mest.