De afdeling Biologische Productie van Inagro verzorgt praktijkgericht onderzoek voor biologische akkerbouw, groenteteelt in open lucht en voederteelten. Deze folder geeft een overzicht van alle voorlichting en adviesverlening waarvoor de bioteler bij Inagro terecht kan.

Folder Biologische Landbouw - Onderzoek en advies

Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie