Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoet 1 item aan uw criteria.
24.09.20 - Marktconsultatie Vertihydro: verticale hydro-installatie voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Het project Vertihydro beoogt het rendement te verhogenvan glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw. Om tot productieverhoging te komen binnen de beschikbare beperkte ruimte, moet er gekeken worden naar verticale installaties.  

In het kader van dit project nodigt PIO samen metInagro en Verhaert Masters in Innovation, producenten van teeltinstallaties, automatisatiebedrijven, onderzoeksgroepen en telers uit met kennis en ervaring in de bouw en ontwikkeling van elektromechanische installaties op maat of kennis van nieuwe teelttechnieken in bladgroenten en vruchtgroenten of aangrenzende domeinen om deel te nemen aan een marktconsultatie.