Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2 items aan uw criteria.
26.08.20 - Bescherming van boomgaarden via biologische bestrijding: een aangepaste selectie van nuttige insecten

Proverbio is een Interreg project Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO, de Provincie West-Vlaanderen en Wallonië. Het doel is om innovatieve oplossingen te vinden voor de biologische bescherming van boomgaarden en aardbeigewassen op basis van het gebruik van resistente variëteiten, natuurlijke vijanden die al heel vroeg in het seizoen aanwezig zijn, en beheersmaatregelen met behulp van bloemenranden.

13.10.20 - Demonamiddag Inagro te velde met focus op groenten! Tips en tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming

Inagro is in veel thema’s en sectoren actief. Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' met focus op groenten willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie!