Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2 items aan uw criteria.
29.01.20 - Infonamiddag - Biologische geitenhouderij voor starters en omschakelaars
Door een tekort aan biologische geitenmelk zijn we op zoek naar bedrijfsleiders die de stap naar een biologische geitenhouderij willen zetten, als starter of als omschakelaar.
Heb je interesse? Dan ben je welkom op 29 januari op het bedrijf van Johan Van Waes. Hij startte 20 jaar geleden met 200 geiten en schakelde kort daarna om naar biologisch. Momenteel melkt hij 950 geiten.
13.02.20 - Studienamiddag Optimaal bemesten binnen MAP 6

Binnen deze studienamiddag willen we jou als landbouwer informeren omtrent het optimaal bemesten binnen het nieuwe MAP 6. Met het bemestingsseizoen voor de deur willen we alle wijzigingen praktisch meegeven en tips geven om binnen het MAP zo goed mogelijk te blijven produceren. Tijdens de studianamiddag zal Dirk Denorme (VLM) de wijzigingen van het MAP toelichten en geven verschillende sprekers hun visie om hier mee om te gaan. Zo wordt dieper ingegaan rond de thema's teeltrotatie, bewerkte dierlijke mest, oordeelkundig strooien van kunstmest en het plannen van de bemesting.