Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 4 items aan uw criteria.
24.09.20 - Ontmoetingssessie: virtueel bezoek aan het bedrijf Gramitherm

Deze sessie heeft als doel de interesse te wekken van beheerders en eigenaars van marginale sites met een groot potentieel voor biomassaproductie. Meer bepaald wil de sessie hen overtuigen om hun ongebruikte percelen beschikbaar te stellen om bedrijven zoals Gramitherm lokaal en duurzaam te bevoorraden in onze grensregio’s (Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen).

24.09.20 - Webinar kleinschalige vergisting - kansen voor uitbreding van landbouwvergisting in Vlaanderen

Heb je reststromen op jouw bedrijf zoals mest of groenteresten? Heb je er al aan gedacht om er ook energie uit te halen? Kom tijdens deze webinar te weten wat de mogelijkheden op vandaag zijn voor jouw bedrijf! 

Inagro, Universiteit Gent en Biogas-E nodigen je graag uit voor de webinar kleinschalige vergisting die plaatsvindt op donderdag 24 september. Deze webinar zal in drie afzonderlijke sessies op maat van verschillende deelsectoren doorgaan. Je kan kiezen voor de sessie die meest bij jouw bedrijf aansluit. Vooraf inschrijven is gratis, maar verplicht. 

 
07.10.20 - Slotevent BioBoost - naar een circulaire (glas)tuinbouwsector

Er zit veel waarde in de reststromen van de tuinbouwsector! Zo kan je T-shirts of bouwmateriaal maken met het snoeiafval van tomaten of heerlijk ijs van perspulp van yacon. En op tuinbouwafval kan je zwarte soldatenvliegen kweken ... Onder het motto ‘meer inkomsten, minder afval’ onderzocht Inagro samen met andere partners uit Europa hoe we reststromen uit de tuinbouwsector zo hoogwaardig mogelijk kunnen gebruiken. Tijdens de slotbijeenkomst delen we de projectresultaten en -ervaringen.

13.10.20 - Demonamiddag Inagro te velde met focus op groenten! Tips en tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming

Inagro is in veel thema’s en sectoren actief. Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' met focus op groenten willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie!