Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 4 items aan uw criteria.
22.04.21 - Grassification webinar - Anaerobe co-vergisting van bermmaaisel

Bermgras komt jaarlijks in grote hoeveelheden vrij en heeft hoge verwerkingskosten. Misschien heb je je al afgevraagd wat er met dat bermgras allemaal mogelijk is? Op donderdag 22 april om 19 u organiseert het Grassication-team een webinar over de anaërobe co-vergisting van bermgras met VeDoWS-mest.

Interesse in dit onderwerp? Noteer deze datum alvast in je agenda en schrijf je in!

07.05.21 - Virtuele rondleiding praktijkcentrum insectenkweek
Elke maand organiseren we een digitaal bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen. De medewerkers van de insectenafdeling tonen een video en geven uitleg bij de insectensoorten en het kweekproces. Je kan nadien vragen stellen over (de automatisatie van) insectenkweek.
04.06.21 - Virtuele rondleiding praktijkcentrum insectenkweek
Elke maand organiseren we een digitaal bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen. De medewerkers van de insectenafdeling tonen een video en geven uitleg bij de insectensoorten en het kweekproces. Je kan nadien vragen stellen over (de automatisatie van) insectenkweek.
21.06.21 - Online Summer School: Insects as Food and Feed, from producing to consuming

The field of rearing insects for human food and animal feed is new and exciting. There are many challenges in bringing insects on the market. How can we rear insects in a sustainable way with low environmental impact and contributing to a circular economy? What type of production design and facilities are needed to farm and process insects in an optimal way? Is it economically interesting solution? Together you explore this new alternative protein source that can play a major role in making the food chain circular and be part of solving the world food problem.