Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 19 items aan uw criteria.
29.01.20 - Infonamiddag - Biologische geitenhouderij voor starters en omschakelaars
Door een tekort aan biologische geitenmelk zijn we op zoek naar bedrijfsleiders die de stap naar een biologische geitenhouderij willen zetten, als starter of als omschakelaar.
Heb je interesse? Dan ben je welkom op 29 januari op het bedrijf van Johan Van Waes. Hij startte 20 jaar geleden met 200 geiten en schakelde kort daarna om naar biologisch. Momenteel melkt hij 950 geiten.
04.02.20 - Inspiratienamiddag - Van lokale biologische ‘graan’-teelten tot lokale biologische voeding

De vraag van de consument naar biologische zuurdesems, vegetarische burgers en verpakkingsvrije winkels stijgt. Biologische bakgranen, soja, hennep of quinoa zijn maar enkele van de ‘graan’gewassen die in deze producten verwerkt worden of in verpakkingsvrije winkels terechtkomen. Momenteel worden ze vaak aangekocht in het buitenland, maar ze kunnen ook met succes bij ons geteeld en verwerkt worden! Alleen vraagt het opbouwen van de nodige kennis over postharvesttechnieken, voedselkwaliteit en -veiligheid en het opzetten van evenwichtige biologische waardeketens tijd en vertrouwen.

06.02.20 - Belevingsdag water in de veehouderij

Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen “het onzichtbare goud van het bedrijf”. Wil je weten waar je op moet letten om kwalitatief drinkwater te geven aan je dieren? Wil je weten welke waterbehandelingen mogelijk zijn of welke manieren er zijn om kwalitatief drinkwater voor je dieren te winnen? Kom dan naar onze Belevingsdag water in de veehouderij op donderdag 6 februari van 13.00u tot 17.00u.

07.02.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.           

 
11.02.20 - Opleiding bescherming tegen mestgassen in de veeteelt

Mestgassen... Hun gevaar is bekend en toch gebeuren er jaarlijks nog heel wat ongevallen, soms met dodelijke afloop.
Wobra, Inagro, Boerenbond en de provincie West-Vlaanderen willen hier iets aan doen door:

  • gratis beschermmateriaal en meettoestellen ter beschikking te stellen
  • opleiding te organiseren om dit uitleenpakket te gebruiken.

Wie de opleiding volgt, kan nadien ook gratis beschermmateriaal uitlenen bij de uitleendepots in onze provincie.

13.02.20 - Studienamiddag Optimaal bemesten binnen MAP 6

Binnen deze studienamiddag willen we jou als landbouwer informeren omtrent het optimaal bemesten binnen het nieuwe MAP 6. Met het bemestingsseizoen voor de deur willen we alle wijzigingen praktisch meegeven en tips geven om binnen het MAP zo goed mogelijk te blijven produceren. Tijdens de studianamiddag zal Dirk Denorme (VLM) de wijzigingen van het MAP toelichten en geven verschillende sprekers hun visie om hier mee om te gaan. Zo wordt dieper ingegaan rond de thema's teeltrotatie, bewerkte dierlijke mest, oordeelkundig strooien van kunstmest en het plannen van de bemesting.

17.02.20 - Inspiratiemomenten Week van de Korte Keten

De ‘Week van de Korte Keten’ (van 6 tot 14 juni 2020) is een ideaal moment om lokaal geproduceerde hoeve- en streekproducten extra te promoten. Samenwerking is hierbij de sleutel. Tijdens de campagneweek bundelt FairtradeProvincie West-Vlaanderen al de krachten met Inagro, POM West-Vlaanderen en Westtoer, maar graag ook met jou.

Wil je mee korte keten in de kijker plaatsen?
Kom naar onze inspiratiemomenten.

06.03.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

 
08.03.20 - De biodiversiteit viert feest!

De biodiversiteit viert feest! Kom op zondag 8 maart naar het natuurdomein Prés du Hem in Armentiers en ontdek onze ervaringen over het behoud van de grensoverschrijdende biodiversiteit ontdekken via allerhande ludieke activiteiten voor klein en groot, via tentoonstellingen, begeleide bezoeken, voordrachten door natuur- en vogelspecialisten…

03.04.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

08.05.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

05.06.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

24.06.20 - Biovelddag

De biovelddag op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro is een vaste en jaarlijkse afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders. Graag nodigen we je uit voor deze editie op woensdag 24 juni 2020.

03.07.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

07.08.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

04.09.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

02.10.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

06.11.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

04.12.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.