Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 18 items aan uw criteria.
19.01.21 - Webinar: Communicatieplanning in functie van een activiteit

Wil jij een activiteit organiseren op jouw boerderij? En kan je tips gebruiken over hoe je dat organisatorisch en communicatief moet aanpakken? We organiseren drie webinars rond het op touw zetten van verbredingsactiviteiten. Pik zeker dit tweede webinar mee!

19.01.21 - Webinar 1: Kennismaking met biologische akkerbouw en grove groenten

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een (gedeeltelijke) omschakeling naar biologische productie en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens 4 sessies dieper ingaan op de thematiek.

20.01.21 - Webinar - innovatie in de vollegrondsgroente- en aardappelsector (deel 2)

In 2019 en 2020 testten we heel wat precisielandbouwtechnieken. In december Eind vorige jaar was er een eerste webinar met toelichting bij de resultaten van deze veldexperimenten. Dit tweede webinar spitst zich toe op toepassingen in de fruitteelt, stikstofmanagement met sensoren in de aardappelen en de toekomst van precisielandbouw. Er is ruimte voor vragen en uitwisseling met de andere (internationale) deelnemers.

21.01.21 - Online workshop: De toekomst is digitaal. Wegwijs in het aanbod voor digitaal betalen en belonen.

Klanten laten betalen met hun bankkaart door middel van een betaalterminal is inmiddels goed ingeburgerd. Maar wist je dat er ook tal van andere opties bestaan om betalingen digitaal te ontvangen in je zaak? En wist je dat je je klanten ook digitaal kan belonen? Tijdens deze interactieve online workshop geeft Gene Vangampelaere, lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen, een overzicht van de bestaande mogelijkheden van digitaal betaalverkeer. Daarnaast licht Nick Goestouwers de werking en troeven van Joyn toe.

25.01.21 - LCV - actueel webinar

Het Departement Landbouw en Visserij, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de lokale partners nodigen u uit op een reeks online studiedagen.  

 
25.01.21 - Webinar 1: Omschakelen naar biologische melkveehouderij

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een omschakeling naar biologische melkveehouderij en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens vier digitale sessies dieper ingaan op de thematiek. We laten ons bijstaan door enkele gespecialiseerde adviseurs die ervaring hebben in de begeleiding van landbouwbedrijven voor, tijdens en na de omschakeling naar bio, en gaan dieper in op de technische en economische aspecten. We sluiten af met fysieke bedrijfsbezoeken bij recente omschakelaars. 

 
 
27.01.21 - LCV Webinar: Ziekten en plagen in voedergewassen

Het Departement Landbouw en Visserij, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de lokale partners nodigen u uit op een reeks online studiedagen.    

 

27.01.21 - Webinar 2: Kennismaking met biologische akkerbouw en grove groenten

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een (gedeeltelijke) omschakeling naar biologische productie en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens 4 sessies dieper ingaan op de thematiek.  

 
28.01.21 - Gebruiksvriendelijke communicatietools

Wil jij een activiteit organiseren op jouw boerderij? En kan je tips gebruiken over hoe je dat organisatorisch en communicatief moet aanpakken? We organiseren drie webinars rond het op touw zetten van verbredingsactiviteiten. Pik zeker dit derde webinar mee!

02.02.21 - LCV Webinar: Onkruidmanagement in voedergewassen

Het Departement Landbouw en Visserij, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de lokale partners nodigen u uit op een reeks online studiedagen.    

   

02.02.21 - Kennismaking met biologische akkerbouw en grove groenten

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een (gedeeltelijke) omschakeling naar biologische productie en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens 4 sessies dieper ingaan op de thematiek.   

 
03.02.21 - Webinar 2: Omschakelen naar biologische melkveehouderij

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een omschakeling naar biologische melkveehouderij en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens vier digitale sessies dieper ingaan op de thematiek. We laten ons bijstaan door enkele gespecialiseerde adviseurs die ervaring hebben in de begeleiding van landbouwbedrijven voor, tijdens en na de omschakeling naar bio, en gaan dieper in op de technische en economische aspecten. We sluiten af met fysieke bedrijfsbezoeken bij recente omschakelaars.  

 
 
05.02.21 - Virtuele rondleiding praktijkcentrum insectenkweek
Elke maand organiseren we een digitaal bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen. De medewerkers van de insectenafdeling tonen een video en geven uitleg bij de insectensoorten en het kweekproces. Je kan nadien vragen stellen over (de automatisatie van) insectenkweek.
09.02.21 - Save the date: Slotseminarie ECOPAD

De afgelopen 4 jaar hebben de partners van het Interreg-project ECOPAD grensoverschrijdend samengewerkt om volgens de pijlers van IPM nieuwe technieken (preventieve maatregelen, beslissingsondersteunende technieken en bestrijdingsmethoden) en inzichten te verwerven in de beheersing van enkele economisch belangrijke ziekten en plagen binnen de grensoverschrijdende regio. Tijdens het slotseminarie op 9 februari 2021 lichten we graag onze resultaten toe in twee afzonderlijke sessies.

09.02.21 - Webinar 3: Omschakelen naar biologische melkveehouderij

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een omschakeling naar biologische melkveehouderij en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens vier digitale sessies dieper ingaan op de thematiek. We laten ons bijstaan door enkele gespecialiseerde adviseurs die ervaring hebben in de begeleiding van landbouwbedrijven voor, tijdens en na de omschakeling naar bio, en gaan dieper in op de technische en economische aspecten. We sluiten af met fysieke bedrijfsbezoeken bij recente omschakelaars.  

 
 
18.02.21 - Webinar 4: Omschakelen naar biologische melkveehouderij

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een omschakeling naar biologische melkveehouderij en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens vier digitale sessies dieper ingaan op de thematiek. We laten ons bijstaan door enkele gespecialiseerde adviseurs die ervaring hebben in de begeleiding van landbouwbedrijven voor, tijdens en na de omschakeling naar bio, en gaan dieper in op de technische en economische aspecten. We sluiten af met fysieke bedrijfsbezoeken bij recente omschakelaars.    

   
   
23.02.21 - Bijensymposium: samen aan de slag voor een zoemende regio!

Wil jij meer weten over hoe we onze bijen een duwtje in de rug kunnen geven? Wil je je laten inspireren door praktijkvoorbeelden van experten en ervaringsdeskundigen?  Hou dan alvast dinsdag 23 februari 2021 van 9u tot 12u30 vrij voor het Bijensymposium.

05.03.21 - Virtuele rondleiding praktijkcentrum insectenkweek
Elke maand organiseren we een digitaal bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen. De medewerkers van de insectenafdeling tonen een video en geven uitleg bij de insectensoorten en het kweekproces. Je kan nadien vragen stellen over (de automatisatie van) insectenkweek.