Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 11 items aan uw criteria.
26.08.20 - Bescherming van boomgaarden via biologische bestrijding: een aangepaste selectie van nuttige insecten

Proverbio is een Interreg project Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO, de Provincie West-Vlaanderen en Wallonië. Het doel is om innovatieve oplossingen te vinden voor de biologische bescherming van boomgaarden en aardbeigewassen op basis van het gebruik van resistente variëteiten, natuurlijke vijanden die al heel vroeg in het seizoen aanwezig zijn, en beheersmaatregelen met behulp van bloemenranden.

27.08.20 - UITNODIGING CONTACTDAG - Samen bouwen aan ketens voor lokaal geteelde peulvruchten

Wilt u als Vlaams akkerbouwer peulvruchten telen? Bent u als Vlaams voedingsbedrijf, handelaar of tussenverwerker op zoek naar lokale oogst? Dan willen de onderzoekers op deze contactdag van u te weten komen: Welke peulvruchten interesseren u het meest? En welke obstakels en knelpunten ziet u graag eerst opgelost?

Door met de onderzoekers en met de andere deelnemers in gesprek te gaan, krijgt u de kans om uw stempel te drukken op toekomstig onderzoek. Bovendien krijgt u de kans om uitgebreid te netwerken. Alle succesvolle verhalen beginnen immers met een verkennend gesprek.

01.09.20 - UIenKIJKdag Demoplatform

Het Departement Landbouw en Visserij organiseren de UIenKIJKdag in samenwerking met Provinciaal Proeftcentrum voor de Groenteteelt (PCG), de Boerenbond, Inagro, Ingro en Vegras. En met de volgende bedrijven: Bejo/De Groot en Slot, Hazera, Seminis, Syngenta en Takii Seed.


04.09.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

15.09.20 - Geannuleerd - Netwerkdag en beurs: techniek in de biotuinbouw

Om de verspreiding van het coronavirus  tegen te gaan is deze netwerkdag geannuleerd. 

24.09.20 - Marktconsultatie Vertihydro: verticale hydro-installatie voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Het project Vertihydro beoogt het rendement te verhogenvan glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw. Om tot productieverhoging te komen binnen de beschikbare beperkte ruimte, moet er gekeken worden naar verticale installaties.  

In het kader van dit project nodigt PIO samen metInagro en Verhaert Masters in Innovation, producenten van teeltinstallaties, automatisatiebedrijven, onderzoeksgroepen en telers uit met kennis en ervaring in de bouw en ontwikkeling van elektromechanische installaties op maat of kennis van nieuwe teelttechnieken in bladgroenten en vruchtgroenten of aangrenzende domeinen om deel te nemen aan een marktconsultatie.  

 
24.09.20 - Ontmoetingssessie op het bedrijf Gramitherm

Deze sessie heeft als doel de interesse te wekken van beheerders en eigenaars van marginale sites met een groot potentieel voor biomassaproductie. Meer bepaald wil de sessie hen overtuigen om hun ongebruikte percelen beschikbaar te stellen om bedrijven zoals Gramitherm lokaal en duurzaam te bevoorraden in onze grensregio’s (Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen).

02.10.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

13.10.20 - Demonamiddag Inagro te velde met focus op groenten! Tips en tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming

Inagro is in veel thema’s en sectoren actief. Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' met focus op groenten willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! 


06.11.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.          

04.12.20 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.