Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 8 items aan uw criteria.
16.12.19 - Studiereis PAS-maatregelen Ammoniakroute Melkvee
Net als vorig jaar steken we de grens over om enkele ammoniakemissiereducerende systemen uit de rundveehouderij in de prakijk te zien. We bezoeken ook dit jaar drie technieken: twee vloersystemen en een vernieuwend stalconcept. Tijdens de busreis is er tijd voor gesprekken met collega's en voorzien we lunch.
17.12.19 - Slotbijeenkomst Growing a Green Future

De afgelopen drie jaar werkten we binnen het Interreg project ‘Growing a Green Future’ aan de ontwikkeling van een biogebaseerde economie. In de zoektocht naar nieuwe teelten en toepassingen zagen we kansen in spruitkoolstronken als goed materiaal voor papier en karton, hennep, als belangrijke grondstof, of goudsbloem als grondstof voor cosmetica of verf. Kom naar de slotbijeenkomst en ontdek de projectresultaten. We onthullen er ook een biobased vakantiehuis!

18.12.19 - Workshop Bouw je eigen biofilter - Tienen

Restwater opvangen van het spuittoestel op het bedrijf is belangrijk om het oppervlaktewater te beschermen. Maar hoe kan je opgevangen restwater zuiveren? Dit kan eenvoudig met een biofilter. Bovendien kun je zelf heel gemakkelijk een biofilter bouwen. Welke materialen heb je nodig? En waarop moet je letten? Met de praktische workshop ‘Biofilter bouwen’ helpen we je op weg. Met koppelstukken, leidingen en cubitainers gaan de deelnemers zelf aan de slag om een biofilter te bouwen. Daarnaast staan we nog even stil bij het belang van een juiste spuittechniek. Om een goede en efficiënte werking te bekomen zijn doppenkeuze, spuitdruk en watervolume belangrijke parameters. Deze opleiding komt in aanmerking voor de fytolicentie.


18.12.19 - Workshop: basic processing van insecten voor food en feed

Kom naar het Feed Design Lab voor een rondleiding en kennismaking met insectenverwerking. We lichten de belangrijkste technieken en uitdagingen bij insectenverwerking toe. En voorzien ook demonstraties en degustaties van verwerkte insecten.

25.01.20 - Agro Expo - Roeselare

Op 25, 26 en 27 januari verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 107) op Agro Expo in Roeselare.

04.02.20 - Inspiratienamiddag - Van lokale biologische ‘graan’-teelten tot lokale biologische voeding

Vlaanderen ruilde zijn vakmanschap in de teelt en verwerking van ‘graan’gewassen voor humane consumptie in voor de bulkproductie van veevoer. Grondstoffen voor humane voeding worden grotendeels aangekocht in het buitenland. Het opnieuw lokaal telen en verwerken van granen en zaadhoudende gewassen, zoals bakgranen, soja, hennep of quinoa gaan tegen deze stroom in.  

 
06.02.20 - Belevingsdag water in de veehouderij

Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen “het onzichtbare goud van het bedrijf”. Je dieren kwalitatief drinkwater kunnen geven is vaak een uitdaging. Het afgelopen decennium is er al heel wat onderzoek uitgevoerd rond waterkwaliteit, waterbehandelingstechieken en waterwinning i.f.v. drinkwatervoorziening voor vee. Binnen het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf” willen we deze kennis uitgebreid met jullie veehouders (rundvee-, varkens- en pluimveehouders) delen.

13.02.20 - 1ste akker- en tuinbouwtop

Als professional in de plantaardige sector stelt Libramont & Co u de 1ste akker- en tuinbouwtop voor op donderdag 13 februari 2020 vanaf 9u30 in Libramont (België).

Op deze dag worden u denkpistes en vernieuwende technische oplossingen aangereikt. In 4 workshops zullen technieken en testimonials van gebruikers aan bod komen. Wij willen u denkpistes en oplossingen aanreiken om uw productiemethoden te diversifiëren en uw knowhow op te waarderen.