Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 14 items aan uw criteria.
23.10.19 - Verhelderende studiedag Agroforestry in Vlaanderen: Kennis en tools na vijf jaar onderzoek en praktijkwerking

In Vlaanderen zijn de afgelopen 5 jaar tientallen pionier-boslandbouwers met AGROFORESTRY onder verschillende verschijningsvormen en met verschillende verdienmodellen gestart. Ze hebben gemeen dat ze landbouwgewassen of veehouderij combineren met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel. Het teeltsysteem heeft door de werking van het Consortium Agroforestry Vlaanderen stappen vooruit gezet op vlak van onderzoek, kennisdeling en lerende netwerken. Nu zowel het VLAIO onderzoeksproject als het Europese project AFINET afgesloten worden, is het tijd voor een samenvatting en een tussentijdse conclusie. U bent van harte welkom!

29.10.19 - Proefveldbezoek kolen

We nodigen je graag uit voor het proefveldbezoek kolen op dinsdag 29 oktober 2019 op en rond Inagro.


31.10.19 - Netwerkevent precisielandbouw bij vollegrondsgroenten en aardappelen

Hoe kunnen we de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen verduurzamen? Het Europese INNO-VEG project zoekt het uit. In de zoektocht naar innovatie is de inbreng en de samenwerking tussen landbouwers, producenten van sensortechnologie, onderzoeksorganisaties en andere actoren in de vollegrondsgroente- en aardappelsector van cruciaal belang. INNO-VEG lanceert op 31 oktober het ‘innovatie netwerk’ als platform voor deze stakeholders.  

04.11.19 - Demonamiddag: Optimale bodemgezondheid: Groenbedekkers, afstelling kunstmeststrooier en spuittechniek

Departement Landbouw & Visserij, Inagro en de gemeente Beernem nodigen je uit voor de demonamiddag 'Optimale bodemgezondheid' die plaats vindt op maandag 4 november.


06.11.19 - Innovatiedag: Spuittechnieken voor vollegrond gewassen

Kom mee discussiëren tijdens de innovatiedag 'Spuittechnieken voor vollegrond gewassen'. Welke vernieuwingen in spuittoepassingen zijn er nodig & hoe kunnen we deze implementeren in het veld?


07.11.19 - ValBran: De valorisatie van tarwezemelen tot tensio-actieve stoffen: onderzoeksresultaten en getuigenissen van industriëlen

Op donderdag 7 november 2019 nodigt het team van het Interreg project u uit voor de voorstelling van de eerste onderzoeksresultaten uit het project gevolgd door getuigenissen van 4 ondernemingen actief in de sector van de oppervlakte-actieve stoffen.

07.11.19 - Studiedag: Beperking van emissies en optimale inplanting van veestallen in Vlaanderen

Bij de bouw van een stal moet de veehouder met heel veel factoren rekening houden. Er worden hoge eisen gesteld op vlak van dierenwelzijn, milieu, agrarische architectuur, brandveiligheid, arbeidsveiligheid en –gemak, … Bovendien houdt de veehouder best rekening met omwonenden en gaat hij/zij met hen in dialoog om draagvlak te creëren. Hierbij is het van groot belang om o.a. de emissies van geur, fijn stof en ammoniak zoveel mogelijk te beperken en aandacht te hebben voor de inplanting van de stal in de omgeving.

08.11.19 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.        

12.11.19 - Workshop: Samen nadenken over maatregelen op maat van jouw bedrijf

In de afstroomgebieden van de Wijtschate-Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek loopt het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. In dit project zijn middelen beschikbaar om maatregelen op maat van het gebied uit te testen. Concreet gaat dit over de aanleg van bufferstroken, het inrichten van overstromingsgraslanden, het realiseren van plantaardige dammen en de aanleg van buffer- en irrigatiebekkens. Sommige zijn bestaande maatregelen, maar we bieden aangepaste, meer soepele voorwaarden aan. We verwelkomen je graag op dindsag 12 november voor een interactieve workshop.

14.11.19 - Debatavond Klimaatslimme voeding

We kunnen er niet omheen. Wie eet, belast het klimaat. Maar kunnen we ons voedingspatroon aanpassen aan de nieuwe uitdagingen van het veranderend klimaat? Hoe ga je daar als consument bewust mee om? En kunnen we zomaar bepaalde voedingswaren uit ons dieet schrappen? De mate waarin voedsel bijdraagt aan de klimaatverandering is immers per product sterk verschillend. Zijn vlees, zuivel en bewerkte producten zoals gebak en snacks nog te verantwoorden? En bieden onze omgekeerde voedingsdriehoek of moderne vleesvervangers soelaas? Leer en discussieer mee tijdens onze interactieve debatavond op donderdag 14 november 2019. Een datum om aan te kruisen in je agenda!

19.11.19 - 4-daagse cursus rundveevoeding

Het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Inagro  organiseren opnieuw een cursus rundveevoeding. Deze cursus wordt op maat van de actieve melkveehouders ingericht. De cursus bestaat uit 4 studiedagen en gaat door in Inagro. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt! Schrijf je dus zeker in!

28.11.19 - Slotevent Entomospeed - grootschalige insectenkweek versnellen
Het Entomospeed-project heeft drie jaar lang de efficiëntie, opschaling en automatisatie van meelwormen- en zwarte soldatenvliegenkweek onderzocht. Knelpunten werden aangepakt en dankzij de uitwerking van diverse automatisatieconcepten is de handenarbeid gedaald. Op donderdag 28 november vindt in VIVES Roeselare het slotevent plaats. We delen er de hoogtepunten en onderzoeksresultaten van het project. Tijdens praktijkgerichte sessies gaan we dieper in op de opschaling van meelwormen- en zwarte soldatenvliegenkweek.
29.11.19 - Zesde trefdag VarkensAcademie

De jaarlijkse trefdag van de VarkensAcademie van Inagro is dit jaar aan haar zesde editie toe. Wil je een boeiende dag beleven vol actuele thema’s uit de varkenshouderij en in gezelschap van jouw collega’s? Dan mag je deze afspraak ook dit jaar niet missen!

06.12.19 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.