graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo

Waterschaarste in Ijzerbekken
Update woensdag 21 juni 2017

Gouverneur Carl Decaluwé herhaalt oproep tot spaarzaam watergebruik en breidt de maatregelen uit naar de onbevaarbare waterlopen in het Brugse en het Leiebekken. 

Lees het volledige persbericht en volgende updates op de nieuwe webpagina www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

Heb je nog vragen?
 
Neem contact op met onze waterspecialist
Dominique Huits
dominique.huits@inagro.be
T 051 27 33 88
Mogelijkheden van een groenbedekker op een rij

De eerste velden wintergerst zijn reeds geoogst, de tarwe volgt binnen enkele weken. Ook de aardappelrooiers verschijnen in het straatbeeld. Het wordt dus de hoogste tijd om na te denken over welke groenbedekker best bij uw bedrijfsvoering past.

Protocol: Bronstsynchronisatie cyclische gelten en zeugen

Een korte opfrissing van een correcte bronstsynchronisatie van cyclische gelten en zeugen.

Waterschaarste: biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin een uitkomst?

Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties die het huishoudelijke afvalwater zuiveren. Voor een aantal landbouwbedrijven kan dat effluent een oplossing bieden. Let wel: gezuiverd afvalwater is geen drinkbaar water. Het is dus niet voor alle toepassingen bruikbaar. Lees meer in deze blog.

Geslaagde studiedagen melkveehouderij op 8 en 15 juni

De dienst Bedrijfsadvisering Melkveehouderij in Inagro zorgt al 15 jaar voor de ondersteuning en begeleiding van een aantal melkveebedrijven, voornamelijk in West-Vlaanderen. Die mijlpaal hebben we op 2 juni uitgebreid gevierd. Op 8 en 15 juni breiden we daar een vervolg aan: alle melkveehouders waren welkom voor een studiedag op een melkveebedrijf. Daaraan gekoppeld ging op 8 juni een nieuw project van start, namelijk "Kennis delen in de Westhoek".

Gratis advies voor bodem

Ervaar je op je bedrijf problemen met je bodem? Dankzij de Kratos-adviesdienst kan Inagro je GRATIS helpen. Verschillende boeren deden zo al een beroep op ons voor hun bodemverdichting, bodemvruchtbaarheid of erosie.

Biovelddag Inagro: een blik op het onderzoek

Kom komende woensdag (28 juni) naar de biovelddag. Je ontdekt er onder meer de huidige veldproeven op het proefbedrijf biologische landbouw en een nieuwe generatie precisiecultivatoren. De biovelddag komt in aanmerking als opleiding fytolicentie. Breng zeker je identiteitskaart mee!

 

Onderzoek teelt in stroken ui en wortel
Het goede huwelijk tussen ajuin en wortel is al lang gekend, maar de toepassing in de gangbare landbouwpraktijk lijkt minder evident. Hoe zit het met de gewasbescherming, de zaai en oogst, de gewasrotatie? En zijn de effecten op ziekten en plagen echt zo veelbetekenend? Inagro bekijkt deze relatie van dichtbij in een proef in het kader van het Interreg V-project ECOPAD.  
Nieuwe en alternatieve teelten in de proeftuin

Inagro zet samen met andere onderzoekscentra in op de ontwikkeling van nieuwe ketens rond alternatieve gewassen in de bio-economie. Op drie locaties in de grensregio Vlaanderen-Nederland zijn de interessantste gewassen te bezichtigen. In deze blog kom je alles te weten over de gewassen die we in de innovatieve tuin van Inagro hebben staan. Je ontdekt ook waarvoor die gewassen mogelijks interessant zijn.

Internationale kennisuitwisseling rond de patrijs

Voor veel landbouwers is de patrijs een graag geziene gast op hun akkers. Maar om die mooie akkervogel te blijven behouden, is actie nodig. Sinds dit jaar zet Inagro zich samen met lokale landbouwers in voor het behoud en de versterking van de patrijs in West-Vlaanderen.

Bemesten op basis van staalnames: van afwijzer naar believer

Het komt er meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van het gewas. Een beperkte voorraadbemesting, aangevuld met bijbemesting(en) op basis van staalnames is dé sleutel tot succes. We laten een landbouwer aan het woord die daar sinds kort helemaal van overtuigd is.

02.05.17 - Jaarverslag 2016

In het voorjaar stellen we traditiegetrouw ons jaarverslag aan je voor. Het jubileum '60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro' maakte van 2016 een bijzonder jaar voor het proefcentrum. In het boekje - dat een toepasselijk jubileumjasje kreeg - blikken we kort terug op de festiviteiten. Daarnaast staan we stil bij de recente ontwikkelingen. Zo bundelen we de cijfers, belangrijkste innovaties, blikvangers uit onderzoek en dienstverlening en opmerkelijke campagnes en evenementen van 2016.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.