Hou minstens 1 meter afstand van de waterloop en respecteer de bufferzone op het etiket

De minimale afstand tot oppervlaktewater (bufferzone) die moet worden gerespecteerd bij bespuitingen, bedraagt 1 m voor volleveldspuiten en 3 m voor boomgaardspuiten. Let wel: voor een aantal producten geldt een grotere bufferzone. Hoe ga je daar mee om? 
1. De specifieke bufferzonebreedte staat vermeld op het productetiket en kun je ook terugvinden op fytoweb
2. Bij gebruik van erkende driftreducerende technieken - een combinatie van type spuittoestel en specifieke spuitdoppen - wordt de bufferzone smaller. Hoeveel precies, hangt af van de bereikte driftreductie (50%, 75%, 90% of 99%). Meer informatie hierover is eveneens te vinden op fytoweb.

Een andere handige website voor wie zijn weg zoekt in de bufferzonereglementering is de spuithulp. Na het aangeven van een spuittechniek en een bepaald middel krijg je zicht op de te respecteren bufferzone.