Bioboost - Acceleration of transition to a bioeconomy in horticulture

Startdatum: 1/11/2016
Einddatum: 31/03/2020
Project type: Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën
Contactpersoon Inagro: Bart Ryckaert

Project partners

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek-Eenheid Plant
Inagro vzw
Katholieke Hogeschool VIVES
Stichting kenniscentrum plantenstoffen
Essex Country Council
Gemeente Westland
Greenpack Exploitatie B.V.

Project inhoud

Om de groeiende wereldbevolking aan te kunnen zonder volledige uitputting van grondstoffen, rekening houdend met het milieu en de klimaatswijziging dringt een heroriëntiatie van productie- en verwerkingsprocessen, huidige consumptie en manier van recycleren en afvalproductie zich op. In BioBoost ligt de focus op de afvalstromen en bijproducten afkomstig uit tuinbouw. Deze kunnen aangewend worden als basis voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld pesticiden, bioplastic, cosmetica & farmaceutica, maar zelfs als voeding en voeder. Met BioBoost worden kringlopen gesloten door de valorisatie van deze afval- en reststromen. Inagro zal zich toeleggen op de ontwikkeling van een pilootinstallatie voor de kweek van insecten. De zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) kan zich voeden op een grote waaier van substraten. Interessant in deze proefopzet is de mogelijkheid om deze insecten te kweken op allerhande reststromen, welke op dit moment voor bodem- en waterverontreining zorgen en niet gevaloriseerd worden. Uiteraard is een heel belangrijk onderdeel van dit project het bereiken van onze doelgroep met de resulaten bekomen tijdens de projectduur.

Nieuws uit het project

20/10/2016

Inagro voert al enkele jaren kleinschalig onderzoek naar de haalbaarheid van insectenkweek in België. Al snel werd duidelijk dat de mogelijkheden met die kleine organismen talrijk zijn. Vandaar ook de toenemende interesse vanuit de primaire sector. Dankzij enkele goedgekeurde projecten kan Inagro zich vanaf januari 2017 meer toeleggen op industriële insectenkweek.


17/07/2017

Goed nieuws voor de insectenkweek: sinds 1 juli is het binnen de EU officieel toegestaan om acht insectensoorten te gebruiken als voeder in de aquacultuur. Dankzij de erkenning kunnen we verder bijdragen aan de groei van de insectenkweekindustrie en de duurzame ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Inagro onderzoekt momenteel de mogelijkheden van drie van de acht erkende soorten.

 


31/08/2017

Reststromen uit de tuinbouwsector waardevol benutten kan een win-winsituatie opleveren voor het milieu en de economie. Negen partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn gestart met het project “Bioboost”. Daarin werken ze tot december 2019 samen om de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de tuinbouwsector in Europa te stimuleren. Op www.bioboosteurope.com kan je nu al interessante informatie terugvinden.


Financiers

Europese Unie Provincie West-Vlaanderen