graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Droogte zomer 2018

Update - droogte zomer 2018   (laatste wijziging: 13/08)

Ondanks de regen van de afgelopen dagen blijven onderstaande maatregelen gelden. Komende vrijdag (17 augustus) is er opnieuw overleg op Vlaams niveau, met aanbevelingen voor de provincies. Via onze nieuwsbrief, website en eventuele flitsberichten houden we je op de hoogte van eventuele beslissingen.


Op 19 juli 2018 besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om een aantal beperkende maatregelen op te leggen omwille van de aanhoudende droogte. Vanaf 2 augustus 2018 gelden versoepelde maatregelen. Ondanks de regen van donderdag 9 augustus blijven de huidige maatregelen gelden:

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze waterspecialist Anne-Sophie Vandevoorde via anne-sophie.vandevoorde@inagro.be of 051 14 03 14.
Nieuws
Over natjes en droogjes in de Westhoek - deel 3
Vlaanderen is een gebied waar de waterbeschikbaarheid per inwoner heel laag is. Door de klimaatverandering zal ook Vlaanderen geconfronteerd worden met periodes van intensere piekregens en toenemende droogtes. Tijdens de derde sessie in de reeks ‘Over natjes en droogjes in de Westhoek’ werd  door een aantal experten stilgestaan bij hoe polders maar ook het landschap kunnen anticiperen op de wijzigende klimaatverandering.
VLIF-steun voor investeringen in insectenkweek

Het Departement Landbouw en Visserij verleent steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Deze investeringen zijn gericht op de professionele land- en tuinbouwer. De insectenkweeksector valt binnen de categorie ‘bijzondere dierlijke productie’ en heeft dus ook recht op een financiële tussenkomst.

Wees alert voor Drosophila suzukii

Drosophila suzukii zorgt de laatste jaren voor een grote bekommernis op veel fruitteeltbedrijven. Afgelopen maanden volgde Inagro aan een bosrand in West-Vlaanderen de aanwezigheid van Drosophila suzukii op door monitoring met een vangval. Dit is de plaats waar we afgelopen jaren het snelst de vliegjes vaststelden. De laatste weken zien we de vangsten stijgen. Het is aangewezen om tijdig te starten met het monitoren om zo ernstige schade te vermijden. Plaats daarom vangvallen in de teelten, zodat een groot deel van de aanwezige vliegen weggevangen kan worden.

Opbrengst en kwaliteit praktijkpercelen late aardappelen

Op 6 en 7 augustus werden voor de tweede keer stalen genomen op percelen met Bintje  en Fontane. De velden liggen verspreid over België. De toename in opbrengst gaat te traag, onderwatergewichten liggen hoog en doorwas komt steeds meer voor.  

 
CVBB zet volop in op laagdrempelige communicatie (rapportering CVBB deel 4)

Communicatie rond duurzame bemesting en waterkwaliteit is een belangrijke taak van het CVBB. Doordat de Vlaamse land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid aan thema’s, is het belangrijk de boodschap zo gericht en praktisch mogelijk over te brengen. Daarom zet het CVBB in op een brede, laagdrempelige communicatie waarbij verschillende communicatiekanalen worden benut.

Schattingscommissies meten schade op
Na een lange droge periode zijn de eerste regenbuien een feit. Toch zullen de gevolgen van de uitzonderlijke periode van aanhoudende droogte nog een tijdje merkbaar zijn. In afwachting van een erkenning van de droogte als landbouwramp riepen een aantal West-Vlaamse gemeenten hun inwonende landbouwers al op om schade te melden. Wie geen brief ontving, neemt best zelf contact op met (de schattingscommissie van) zijn of haar gemeente.
Pulsar aanrader voor zomerteelt veldsla versmarkt

We legden een proef aan met een zomerteelt veldsla voor de versmarkt. Hoewel de kieming van Pulsar niet altijd optimaal verloopt, lijkt het ras in deze proef een goede keuze te zijn. Het snel groeiende ras vertoont weinig lepelblad. Etap en Festival behaalden mooie gewichten en hadden een goede uniformiteit en veldvulling, maar er was veel lepelblad en geel blad aanwezig.

Maak van jouw idee een bloeiende onderneming

Agropolis is een bedrijventerrein in het Limburgse Kinrooi dat vernieuwende agrarische bedrijvigheid wil aantrekken. Om startups met een innovatief idee te steunen organiseert het een “AgroChallenge”. Ondernemers die kansen zien in insecten voor food- en/of feed-toepassingen kunnen deelnemen. In dit nieuwsbericht lees je wat er te winnen valt en hoe je kan deelnemen.

Het wordt pas link als het niet meer stinkt: het gevaar van mestgassen
Mestgassen houden een reëel gevaar in. Overal waar biologisch materiaal kan rotten, komen dergelijke gassen vrij, dus ook in jouw mestkelder. Mestgassen kunnen niet alleen leiden tot vergiftiging en verstikking. Ze zijn ook ontvlambaar en explosief. Leer de symptomen te herkennen en vooral hoe je veilig kunt werken.
Lange periodes droog? Schade door haas en konijn hoog!

Hazen en konijnen gaan in droge periodes op zoek naar voedsel dat veel water bevat. Om schade te voorkomen, zijn preventieve maatregelen noodzakelijk. Helpen die maatregelen niet, dan kan je eventueel overgaan tot bestrijding. Maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je één van de (verplichte) preventieve basismaatregelen toegepast hebt.

Agenda
Publicaties
17.05.18 - Jaarverslag 2017: Met beide voeten in het veld

In de publicatie “Met beide voeten in het veld” bundelen we onze bevindingen en realisaties van 2017. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. Nieuw dit jaar zijn de zeven portretten, die de rode draad vormen in het verhaal. Daarin laten we een aantal van onze stakeholders aan het woord, want samenwerking is de motor van ons onderzoek.

18.04.18 - Koolstofopbouw in biologische teelten

Organische stof speelt een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarheid van de bodem. In de biologische productie berust de nutriëntenaanvoer in grote mate op vruchtwisseling, dierlijke mest, compost en (vlinderbloemige) groenbemesters. In 2016 en 2017 demonstreerden verschillende proefcentra haalbare technieken in het veld, die zorgen voor een opbouw of minstens het behoud van het organische stofgehalte. Deze brochure biedt een overzichtelijke samenvatting van een aantal teeltmaatregelen voor koolstofopbouw in biologische teelt.

10.04.18 - 100% West-Vlaamse hoevewinkels

West-Vlaanderen telt ontelbaar veel parels van hoeveproducten. Stuk voor stuk zijn het producten met een verhaal, die met veel liefde en vakmanschap gemaakt of gekweekt worden op de hoeve. Ontdek hun sublieme smaak in één van de vele hoevewinkels. Het label 100% West-Vlaams zorgt ervoor dat je de producten herkent als eerlijke, autenthieke en kwaliteitsvolle producten uit West-Vlaanderen. Laat je inspireren door 100% West-Vlaamse hoeveproducten, omdat je kwaliteit wenst, omdat je het verdient en omdat je van West-Vlaanderen houdt.