Het Europese project Aquavlan2 steunt aquacultuurondernemers met een idee. Via een uniek vouchersysteem worden bedrijfsspecifieke vragen beantwoord. In oktober heeft het vouchercomité twee vouchers goedgekeurd. Het Vlaamse bedrijf Aqua4c en de Nederlander Robbert Willemsen denken na over de productie van roze Omegabaars.  De tweede voucher is voor het Nederlandse bedrijf Sea Protein dat macrowieren wil produceren.  

 
Aquavlan2 geeft goedkeuring aan twee nieuwe vouchers

Steeds meer ondernemers en investeerders hebben nood aan kennis om succesvol te zijn in de groeiende aquacultuursector. Aquavlan2 helpt hen met ondersteuning bij de uitvoering van hun businessmodel via een vouchersysteem. Het project heeft al elf vouchers toegekend aan zeventien bedrijven. 


Voucheronderzoek 10: roze Omegabaars
Vandaag wordt de Omegabaars als witte filet op de markt gezet. In het kader van productdiversificatie en naar analogie van forel en zalmforel willen Aqua4C en Robbert Willemsen nagaan of het mogelijk is om roze Omegabaarsfilets te produceren. Ze vragen zich af hoe de Omegabaars roze gekleurd kan worden en of dat de kwaliteit en de smaak van de filet niet beïnvloedt. Het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) in Kruishoutem zal dit voucheronderzoek leiden. 


Voucheronderzoek 11: macrowierenproductie
Het bedrijf Sea Protein wil een binnendijkse of aan land gelegen macroalgenkwekerij opstarten. De voucher wordt uitgevoerd door de HZ University of Applied Sciences, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en Universiteit Gent (UGent). Die Aquavlan2-partners zullen eerst een literatuurstudie uitvoeren rond productie aan land van zeesla (Ulva lactuca). Uit die studie moet dan blijken welke praktijkkennis ontbreekt en welke praktijkproeven in een tweede fase van de voucher uitgevoerd moeten worden.  


Ook nood aan steun?  
Heb je ook een bedrijfsspecifieke vraag en wil je ondersteuning in jouw onderzoek, dan kan je als ondernemer zelf een voucheraanvraag indienen. De vragen die opgelost worden met zo’n voucher moeten wel aansluiten bij de onderzoeksthema’s van het project. De volgende keuringsronde van vouchers vindt plaats begin 2019. Voor meer details, neem contact op met projectleider Stefan Teerlinck via stefan.teerlinck@inagro.be .   

Het Aquavlan 2-project is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Aquavlanlogo_klein.JPG 
logoschema_aquavlan2_blokje_enkellogos_klein.png 
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur