Living lab
Demonstratie
In de kijker
06.09.18 - UGent verkent alternatieven van chemische meststoffen bij hydroteelt van sla

Landbouwbedrijven willen enerzijds hun afval verminderen en anderzijds voldoende minerale voedingsstoffen ter beschikking hebben. Daarop kunnen circulaire teeltsystemen een antwoord bieden. Met steun van de Agrotopia-leerstoel test Universiteit Gent organische meststoffen op hun inzetbaarheid in de hydroponische teelt van sla. De onderzoekers willen ook een circulair systeem ontwikkelen om afval op te vangen en te hergebruiken.

05.07.18 - Belangrijke vaststellingen uit onderzoek rond keuze van licht

Met steun van de Agrotopia-leerstoel voerde Universiteit Gent recent onderzoek uit naar de gevolgen van het licht bij Brassica bladgroenten. Concreet werd nagegaan of lichtsturing een effect heeft op de voedingswaarde en de groei en ontwikkeling bij twee soorten raketsla en Japanse mosterd. Het onderzoek toonde aan dat licht een belangrijke factor is om de opbrengst en kwaliteit van die drie gewassen te sturen.

Er zijn geen items om te tonen.
Financiers

Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen programma. Het project Crop on Top ontvangt 900.000€ via het EFRO Vlaanderen programma.